020 2567 5994 / 09370077144 events@deccangymkhana.org

Chhattisgarh

VIP Road, Rajiv Gandhi Marg, Raipur (C.G.) – 492006
Raipur

0771 – 4055550, 1, 9039005800, 9584177000

“RCP Infratech Pvt Ltd, B-54, VIP Estate, Khamhardih,
Shankar Nagar, Raipur – 492007 (C.G.).”

Raipur

0771-2282000, 8120008257

Rooms, Restaurant, Swimming, Badminton, Tennis, TT, Gym, Cards, Billiards.