020 2567 5994 / 09370077144 events@deccangymkhana.org

Baroda Presidency Sports Club

Address:
Sherkhi, Next to Podar World School, Gotri-Sevasi Road, Vadodara – 391330
City:
Vadodara
State:
Phone:

0265 – 6567575