Jaisal Club Ltd.

Jaisal Club Ltd.
Jethwai Road, Jaisalmer 345001 (Rajasthan)
Jaisalmer

02992 – 255555, 254999

02992 – 254999