Khar Gymkhana

Khar Gymkhana
13th Road, Khar (West), Mumbai 400052
Mumbai

022-42107689, 42107676

022-26494750