Juhu Vile Parle Gymkhana Club

Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Plot No.13, N S Road No.13, Opp. Juhu Bus Depot, Juhu, Mumbai – 400049
Mumbai

022 – 26206016, 26205973, 26205937, 26209706, 26209707

022 – 26209702